Ændringer

Bygherren skal løbende registrere ændringer (§ 25, stk. 5). Det gælder:

 

- Ændringsarbejder bestilt af bygherren, jf. § 23

- Ændringer, der er en følge af en parts krav om forandringer mht. pris, tid og sikkerhed pga. ændringer i arbejdet eller dets

forudsætninger, jf. § 25, stk. 1, 1. pkt.

 

- Ændringer, der er en følge af krav om forandringer i aftalen pga. godkendt forslag fra entreprenøren eller anvisning fra bygherren eller hindringer, som en part anser for en ændring i arbejdet, jf. § 25, stk. 1, 2. pkt.

 

- Ændringer som følge af anmodninger og meddelelser, jf. § 25, stk. 2, dvs. hvor en part på forespørgsel skal meddele om et nærmere bestemt arbejde anses for en ændring

 

- Ændringer som følge af bygherrens anvisning om arbejdets udførelse, jf. § 22, stk. 3, dvs. hvor entreprenøren finder, at anvisningen indebærer en ændring

 

- Ændringer som følge af hindringer, jf. § 26, stk. 1 og 2, dvs. hvor entreprenøren finder, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen, eller hvor der opstår forhold, som vanskeliggør arbejdet

 

Registrering af ændringer

 

Registreringer over ændringer skal gennemgås og opdateres på hvert byggemøde (§ 31, stk. 2).

AB18 - PRIS

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen