Tidsplaner

Bygherren udarbejder detailtidsplan, inden arbejdet på pladsen påbegyndes, hvis flere entreprenører er antaget til at udføre arbejde, dvs. ved fag- og storentrepriser. Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de enkelte dele af arbejderne. Til brug herfor udarbejder entreprenørerne en arbejdsplan, som angiver de enkelte dele af den pågældende entreprenørs arbejde og samtidig tager højde for forpligtelser i henhold til arbejdsmiljøreglerne (§13, stk. 2)

Bygherren er berettiget til at fastlægge den enkelte entreprenørs arbejdsplan og lade den indgå i detailtidsplanen, hvis entreprenøren ikke selv medvirker i denne proces (§13, stk. 4)

 

Arbejds- og tidsplaner skal løbende vurderes og opdateres. Bygherren har mulighed for at opdatere den enkelte entreprenørs arbejdsplan, hvis den skal opdateres, og lade den indgå i detailtidsplanen, hvis entreprenøren ikke selv medvirker til at opdatere sin arbejdsplan. Hvis tidsplaner ikke overholdes og skal opdateres, skal det angives:

 

- Om der kræves eller accepteres tidsfristforlængelse
- Om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist 

(§ 14, stk. 1 og 2)

Den løbende opdatering og vurdering af tidsplaner sker på byggemøder (§ 31, stk. 2)

Bygherrens forsinkelse

 

Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal han snarest muligt give skriftlig meddelelse til entreprenøren herom (§ 42, stk. 3). Anser han sig for berettiget til tidsfristforlængelse skal entreprenøren have skriftlig meddelelse herom, og årsagen dertil skal angives (§ 42, stk. 4).

AB18 - TID

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen