Tidsplaner

 

Bygherren skal i samarbejde med rådgiveren udarbejde en tidsplan (”ydelsesplan”) for rådgiverens og bygherrens ydelser (§ 12) uanset, om rådgiverens opgave angår et konkret bygge- og anlægsarbejde.

 

Ydelses- og tidsplaner skal løbende vurderes og opdateres (§ 13). Hvis tidsplanerne ikke forventes at blive overholdt, og skal opdateres, skal det angives, om:

 

Om der kræves eller accepteres fristforlængelse

 

- Om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist

 

Den løbende vurdering og opdatering af ydelses- og tidsplaner sker på bygherremøder (§ 28, stk. 2, litra b) og indebærer alene en tidsmæssig opfølgning.

Bygherrens forsinkelse

 

Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal han snarest muligt give skriftlig meddelelse til rådgiveren herom (§ 40, stk. 3). Anser han sig for berettiget til tidsfristforlængelse, skal rådgiveren snarest muligt have skriftlig meddelelser herom og årsagen dertil skal angives (§ 40, stk. 4)

ABR18 - TID

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen