Ændringer

Bygherren skal løbende registrere ændringer (§ 20, stk. 5). Det gælder:

 

- Ændringer, der er bestilt af bygherren, jf. § 18

- Ændringer, der er en følge af en parts krav om forandringer mht. pris og tid pga. ændringer i opgaven eller forudsætningerne for opgavens udførelse, jf. § 20, stk. 1

- Ændringer, der er en følge af krav om forandringer i aftalen mht. pris og tid som følge af anmodninger og meddelelser, jf. § 20, stk. 2, dvs. hvor en part på forespørgsel skal meddelelse om en nærmere bestemt opgave anses for en ændring

- Ændringer som følge af bygherrens anvisninger om opgavens udførelse, jf. § 17, stk. 3, dvs. hvor rådgiveren finder, at anvisningen indebærer en ændring

- Ændringer, der en følge af hindringer, jf. § 21, stk. 1 og 2, dvs. rådgiveren finder at opgaven ikke kan udføres i overensstemmelse med aftalen, eller hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør opgavens løsning, eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand

Registrering af ændringer

 

Registreringer over ændringer skal gennemgås og opdateres på hvert bygherremøde (§ 28, stk. 2, litra a)

Underretninger fra rådgiveren om fejl i registreringerne skal også registreres af bygherren efter § 20, stk. 5

ABR18 - PRIS

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen