Fuldmagt

Inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes, skal bygherren tage stilling til, om rådgiver skal være bemyndiget til at indgå aftaler med entreprenøren om ændringer i forhold til arbejdets omfang, kvalitet og forandringer med hensyn til tid, pris og sikkerhed (§ 26, stk. 1). I modsat fald er byggeleder eller fagtilsyn bemyndiget til:

- At forlange eller indgå aftaler med entreprenøren om merbetaling på højst kr. 50.000 for hver ændring, men højst 5% af entreprisesummen i alt (§ 26, stk. 2)

- At indgå aftaler med entreprenøren om fristforlængelse på højst 5 arbejdsdage for hver ændring (§ 26, stk. 2)

Bygherremøder

Bygherren skal udpege den rådgiver, der skal indkalde til bygherremøder med rådgiverne (§ 28, stk. 1). På hvert bygherremøde skal følgende gennemgås og opdateres:

- Ændringer i opgaven (§ 28, stk. 2, litra a)

- Ydelses- og tidsplaner (§ 28, stk. 2, litra b)

Tvungen forhandlingsproces ved tvister

 

Begge parter er forpligtet til at søge tvister løst ved forhandling mellem parternes projektledere, der skal gennemføres senest 5 arbejdsdage efter en part har anmodet herom (§ 59, stk. 1)

 

Løses tvisten ikke, skal den søges forligt ved forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter, som skal gennemføres senest 5 arbejdsdage efter udløbet af den første frist, dvs. i praksis 10 arbejdsdage efter en part har anmodet om en forhandling mellem parternes projektledere. Forhandlingen mellem ledelsesrepræsentanterne kræver ikke særskilt anmodning (§ 59, stk. 2)

 

Det er et krav, at forhandlingsprocessen er gennemført for at kunne iværksætte voldgift, mægling, mediation og hurtig afgørelse. Dette gælder også syn og skøn med mindre syn og skøn iværksættes for at sikre bevis (§ 59, stk. 4)

 

Projektleder og ledelsesrepræsentant skal udpeges senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalen er indgået (§ 59, stk. 3)

ABR18 - PROCES

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen