Entreprenørprojektering

Bygherren skal skriftligt meddele sin entreprenør, om han er enig i, at projektet er leveret, når entreprenøren har færdigmeldt projektet, og om det kan godkendes som grundlag for den videre projektering. Meddelelse gives snarest muligt efter færdigmeldingen og eventuelle mangler skal samtidig angives (§ 18, stk. 7). Det samme gælder efter hver fase, hvis projekteringen er faseopdelt (§ 18, stk. 4)

 

Tilsynsgennemgang

Er bestemte arbejder eller materialer udpeget til tilsynsgennemgang ved projektgennemgangen, kan bygherren indkalde til en tilsynsgennemgang. Det gælder på forhånd udpegede materialer og/eller arbejder, og vil typisk være arbejder, der indebærer en særlig risiko, eller en konkret arbejdsproces, som skal gentages flere gange. Der udarbejdes tilsynsprotokol (§ 21, stk. 4 og 5)

 

Mangler påvist ved afleveringen

Ved afleveringen fastsættes en frist for gennemgang af den udførte afhjælpning af de mangler, der påtales ved afleveringen ("afhjælpningsgennemgang") (§ 46, stk. 2)

Bygherren udfærdiger protokol fra afhjælpningsgennemgangen, hvori det anføres, om manglerne er afhjulpet. Afhjælpningsgennemgangen kan gennemføres uden den ene parts deltagelse (§ 46, stk. 3)

ABT18 - KVALITET

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen