Bygherremøder

 

På bygherremøder skal flg. gennemgås og opdateres:

- Ændringer (§ 30, stk. 4, litra a)

 

- Projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner (§ 30, stk. 4, litra b)

 

- Antallet af spilddage samt årsagen hertil, og om de er indeholdt i spilddage indregnet i tidsplanerne (§ 30, stk. 4, litra c)

 

Ændringer i byggeledelsens eller tilsynets fuldmagt skal meddeles (§ 30, stk. 5)

 

Tvungen forhandlingsproces ved tvister

 

Begge parter er forpligtet til at søge tvister løst ved en forhandling mellem parternes projektledere, der skal gennemføres senest 5 arbejdsdage efter en part har anmodet herom (§ 62, stk. 1)

 

Løses tvisten ikke, skal den søges forligt ved en forhandling mellem parternes ledelsesrepræsentanter, som skal gennemføres senest 5 arbejdsdage efter udløbet af den første frist, dvs. i praksis 10 arbejdsdage efter en part har anmodet om en forhandling mellem projektlederene. Forhandlingen mellem parternes ledelsesrepræsentanter kræver ikke særskilt anmodning (§ 62, stk. 2)

 

Det er et krav, at forhandlingsprocessen er gennemført for at kunne iværksætte voldgift, mægling, mediation og hurtig afgørelse. Dette gælder også syn og skøn medmindre  syn og skøn iværksættes for at sikre bevis (§ 62, stk. 4)

 

Projektleder og ledelsesrepræsentanter skal udpeges senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse (§ 62, stk. 3)

ABT18 - PROCES

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen