Tidsplaner

Projekterings-, udførelses- og hovedtidsplaner skal løbende vurderes og opdateres. Hvis tidsplanerne ikke forventes at blive overholdt, og skal opdateres, skal det angives:

 

- Om der kræves eller accepteres tidsfristforlængelse

 

- Om forsinkelsen angår en dagbodsbelagt frist 

 

(§ 14)

 

Den løbende vurdering og opdatering af tidsplaner sker på bygherremøder (§ 30, stk. 4)

 

Bygherrens forsinkelse

Hvis bygherren indser, at der vil indtræde forsinkelse, skal entreprenøren snarest muligt have besked herom (§ 40, stk. 3). Anser han sig for berettiget til tidsfristforlængelse skal entreprenøren have skriftlig meddelelse herom og årsagen dertil skal angives (§ 40, stk. 4).

ABT18 - TID

Advokat Trine Overby Laursen 

Mobil: +45 3139 6966

Mail: trol@gangsted.dk

Web: www.gangsted.dk

LinkedIn: Trine Overby Laursen