top of page

Information om siden

Mange nye regler og ændringer er blevet introduceret med AB18, og generelt er der i højere grad end tidligere fokus på planlægningen - navnlig i forhold til ydelse og tid - der kommer til udtryk gennem en række samarbejdsforpligtelser i de nye regelsæt. Reglerne kræver i højere grad, at bygherren træder i karakter og påtager sig en aktiv rolle i samarbejdet med entreprenøren. Denne side henvender sig til bygherrer og er tænkt som et redskab til at få overblik over de bestemmelser, der netop indeholder en skærpet samarbejdsforpligtelse for bygherren, og som har direkte indflydelse på de tre centrale elementer i enhver byggesag; tid, pris og kvalitet. Sidens menupunkter er inddelt efter tid, pris og kvalitet, og i forhold til, om kontrakten er på AB-, ABT- eller ABR-vilkår. Da der også er introduceret en række regler, som relaterer sig samarbejdsprocessen, uden at have direkte betydning for tid, pris eller kvalitet, er disse samlet under menupunktet proces. Der er indsat links til relevante bestemmelser under hvert emne.

 

Siden kan tillige anvendes af fx total- eller hovedentreprenører, da der gælder samme forpligtelser for disse i forhold til deres underentreprenører, eller af rådgivere, der repræsenterer bygherren.

 

Formålet er sætte fokus på bygherrens samarbejdsforpligtelser, og derigennem fremme kendskabet til de nye samarbejdsprocedurer. 

 

Denne side er udviklet af advokat Trine Overby Laursen, som har mangeårig erfaring med rådgivning af byggeriets parter, og som du er velkommen til at kontakte for spørgsmål, bemærkninger, forslag til forbedringer, eller blot for en uforpligtende drøftelse af din byggesag. Advokat Trine Overby Laursen er advokat og partner i Skau Reipurth Advokatpartnerselskab.

Vilkår

Ved brug af siden accepterer brugeren at være bundet af nedenstående vilkår og betingelser.

Siden er udviklet af advokat Trine Overby Laursen med omhu, men der gives ingen direkte eller indirekte garanti for for oplysningernes korrekthed og advokat Trine Overby Laursen er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, der måtte være i indholdet af og/eller links på siden.

Informationerne på denne side kan og bør ikke erstatte konkret juridisk rådgivning, ligesom anvendelsen af siden ikke medfører et advokat-klient forhold mellem brugeren og advokat Trine Overby Laursen. 

 

Advokat Trine Overby Laursen er ikke ansvarlig for noget krav eller eventuelt tab, direkte eller indirekte, der måtte opstå som følge af anvendelsen af informationerne på denne side, herunder som følge af handlinger eller undladelser, der er foretaget på baggrund af oplysningerne på denne side, uanset om tabet skyldes fejl heri eller af andre grunde.

 

Alle immaterielle rettigheder til denne side og indholdet herpå tilhører advokat Trine Overby Laursen. Indholdet må ikke kopieres, distribueres, ændres eller i øvrigt gøres tilgængeligt for tredjemand uden tilladelse fra advokat Trine Overby Laursen.

 

Vilkår og betingelser er omfattet af dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i relation til disse vilkår og betingelser, eller tvister der kan relateres hertil, herunder tvister tvister vedrørende vilkårene og betingelsernes gyldighed, og som ikke kan løses ved forhandling mellem parterne, afgøres ved de danske domstole.

bottom of page